Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


Integrated Systems Logistics

Dumitru Petre POPESCU

Abstract:

Logistica este un domeniu de activitate în expansiune, pus în evidenţă de cerinţele de flexibilizare şi integrare prin automatizare, care cuprinde sfera proceselor neproductive. Se defineşte conţinutul şi structura logisticii, se prezintă aria de cuprindere a logisticii interne şi a logisticii externe. Semnificativ pentru rolul logisticii în integrarea economică este proiectul ESPRIT, CMSO – CIM, care este descris sintetic.

Keywords:
logistică, integrare, CIM, transfer spaţial, transfer temporal, lanţ de distribuţie, lanţ de aprovizionare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru Petre POPESCU, "Integrated Systems Logistics", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 5-14, 1993.