Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 17, No. 2, 2007


VoIP and Multimedia Communications. The MCS 5100 platform

Doina BANCIU, Siegfried COJOCARU

Abstract:

Dacă în prima parte a dezvoltării sale Internetul s-a bazat pe comunicațiile asincrone (cum ar fi email-ul și transferurile de date), în cea de a doua s-a introdus noțiunea de comunicație interactivă între utilizatori, care a pemis integrarea oricărui tip de media nu numai a vocii. În conformitate cu noile cerințe impuse de comunicația interactivă integrată s-a dezvoltat protocolul SIP. În lucrare se prezintă noțiunile tehnice de bază ale protocolului SIP, analizându-se totodată felul în care acesta redefinește comunicațiile și afectează industria de telecomunicații. Lucrarea continuă cu descrierea platformei Nortel Networks Multimedia Communication Server MCS 5100 care se bazează pe protocolul SIP, și cu o prezentare generală a funcționalității și a modului de utilizare a acesteia. Se arată totodată cum prin utilizarea MCS 5100 comunicarea între utilizatori și munca în ansamblu devin mai rapide, mai precise și mai eficiente decât înainte.

Keywords:
sisteme de comunicare, multimedia, voice over IP, rețele de date, audio, video, comunicații pe Internet, MCS 5100.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Doina BANCIU, Siegfried COJOCARU, "VoIP and Multimedia Communications. The MCS 5100 platform", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 17(2), pp. 15-22, 2007.