Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 17, No. 2, 2007


VaR – Risk Evaluation Method: An Oncology Application

Gabriel-Cristian ENE

Abstract:

În lucrare, se prezintă unele rezultate ale cercetării științifice proprii privind EXTINDEREA metodei VaR (de evaluare a riscului) din domeniul financiar-bancar în domeniul oncologiei medicale. Studiul fundamentelor teoretice ale acestei metode conduce la ideea că metoda VaR nu depinde de domeniul aplicației bancar-financiar, medical, tehnologic-industrial etc. și că se poate aplica și în alte cazuri în care datele nu provin neapărat din mediul financiar-investițional.

Keywords:
ipoteze statistice, Value at Risk (VaR), sistem informatic, baza de date oncologice.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriel-Cristian ENE, "VaR – Risk Evaluation Method: An Oncology Application", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 17(2), pp. 63-68, 2007.