Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 17, No. 2, 2007


Evaluation of Web services approaches on J2EE and .Net platforms

Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL, Mihaela TOMESCU, Daniel SAVU, Marilena Iuliana ILIESCU

Abstract:

Pentru efectuarea unei evaluări comparative a abordărilor serviciilor Web pe platforma J2EE furnizată de Sun Microsystems și respectiv pe platforma .Net furnizată de Microsoft, au fost considerate următoarele patru provocări:

  • descrierea serviciului;
  • implementarea serviciului;
  • publicarea, descoperirea și conectarea serviciului;
  • invocarea și executarea serviciului.

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL, Mihaela TOMESCU, Daniel SAVU, Marilena Iuliana ILIESCU, "Evaluation of Web services approaches on J2EE and .Net platforms", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 17(2), pp. 5-14, 2007.