Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


The availability of information technologies: present requirements and perspectives in the context of information society

Adriana ALEXANDRU, Elena JITARU, Costin PRIBEANU

Abstract:

Accesibilitatea este o componentă esențială pentru construirea unei Societăți Informaționale, bazate pe incluziune socială și acces universal la tehnologie. Obiectivul acestei lucrări este trecerea în revistă a situației existente în domeniul implementării de tehnologii informatice accesibile, cu grad ridicat de utilizabilitate și prezentarea rezultatelor preliminare ale unui studiu privind gradul de interes în tehnologiile informatice inclusive și accesibilitatea produselor și serviciilor informatice.

Keywords:
accesibilitate, incluziune, utilizabilitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Adriana ALEXANDRU, Elena JITARU, Costin PRIBEANU, "The availability of information technologies: present requirements and perspectives in the context of information society", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 7-12, 2006.