Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Research on the creation of an “Integrated system for Business Development” dedicated to the meat processing industry

Gabriela Rodica HRIN, Lucian ANGHEL, Iuliana ILIESCU, Mihaela TOMESCU, Daniel SAVU

Abstract:

Platforma tehnologică europeană MANUFUTURE dedicată tehnologiilor performante de fabricație are o contribuție importantă la transformarea industriei europene în cea mai competitivă industrie din lume. Proiectul IDEA se adresează industriei de prelucrare a cărnii prin propunerea unei strategii și a unei platforme logistice (hardware și software) bazate pe cercetare și inovare, capabile să accelereze procesul de transformare industrială în România în acest domeniu. Proiectul IDEA urmărește promovarea conceptelor inteligente și avansate de fabricație competitivă și sustenabilă. Sunt prezentate aspectele vizate de cercetările efectuate în cadrul proiectului și atribuțiile partenerilor la realizarea obiectivelor propuse. Prin prezentarea sistemului sunt oferite informații privind arhitectura organizațională a platformei logistice suport pentru sistemul IDEA. De asemenea, sunt tratate aspecte privind platforma logistică a sistemului IDEA și tehnologiile utilizate în scopul monitorizării transportului materiilor prime și produselor. Este evidențiată structura sistemului prin prezentarea celor 3 subsisteme ale sistemului IDEA. Din punct de vedere tehnic, sistemul IDEA este structurat în 6 straturi verticale și 4 categorii de servicii. Sunt prezentate abordările, modelele și tehnologiile utilizate la realizarea sistemului IDEA, precum și caracteristicile de calitate ale acestuia.

Keywords:
reingineria fluxurilor informaționale, fabricație în rețea bazată pe cunoaștere, modularitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, Lucian ANGHEL, Iuliana ILIESCU, Mihaela TOMESCU, Daniel SAVU, "Research on the creation of an “Integrated system for Business Development” dedicated to the meat processing industry", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 105-112, 2006.