Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


National system for the management of digital resources in science and technology based on GRID – SINRED structures

Doina BANCIU, Gheorghe Sebestyen PAL

Abstract:

Proiectului CEEX, SINRED și-a propus să definească și să realizeze un sistem național unitar de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe structuri GRID. Partenerii din consorțiu sunt: Universitatea din Bucuresti; Universitatea Politehnica București; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Institutul Național de Informare și Documentare; Universitatea de Vest din Timișoara.
Problematica propusă spre rezolvare se circumscrie următoarelor obiective specifice: definirea și fundamentarea soluțiilor privind constituirea unei biblioteci digitale bazate pe rețeaua bibliotecilor universitare, publice și academice; definirea metodelor și metodologiilor de creare a unui sistem unitar la nivel național în domeniul info-documentar bazat pe documente digitale; analiza și testarea modalităților de valorificare a tehnologiilor GRID în domeniul info-documentar; definirea unor proceduri de construire a bazelor de date digitale în acord cu normele și reglementările naționale și internaționale în domeniu, evitarea paralelismelor de stocare în formă digitală a unuia și aceluiași document în diverse structuri infodocumentare.
Activitățile de cercetare efectuate până în prezent au avut în vedere: identificarea și definirea tipologiei fondului documentar digital existent în structurile de tip SID din România; definirea principiilor și procedurilor de organizare și prelucrare a fondului documentar la nivelul fiecărei structuri infodocumentare; evaluarea infrastructurii existente pentru managementul resurselor digitale; evaluarea rezultatelor cercetării în domeniul GRID aplicabile în domeniul proiectului. Cercetarea teoretică a urmărit să evidențieze stadiul actual al cercetărilor din domeniul GRID. Cercetarea aplicativă s-a realizat pe bază de chestionare, distribuite la nivel național și a permis definirea unei tipologii și a unui profil instituțional pentru instituțiile depozitare de resurse informaționale în format electronic.

Keywords:
GRID; Bibliotecă Virtuală; Modele informaționale; Acces la Informații; Infrastructură Informațională Națională.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Doina BANCIU, Gheorghe Sebestyen PAL, "National system for the management of digital resources in science and technology based on GRID – SINRED structures", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 49-56, 2006.