Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Methods of information extraction from the Web Content and its provision to the mobile user

Emil STĂNESCU, Ileana STĂNESCU

Abstract:

Această lucrare descrie unele metode și aspecte practice, referitoare la prelucrarea și folosirea conținutului informațional oferit de Internet pentru utilizatorul mobil. Informațiile oferite acestuia trebuie să fie extrase, de multe ori, dintr-un conținut Web semistructurat, trebuie apoi să fie prelucrate și adaptate pentru necesitățile utilizatorului mobil. Informațiile structurate de tip XML, cu conținut semantic pot să fie o alternativă asupra căreia se fac progrese în cercetările din acest domeniu. O posibilitate de furnizare a informației, la care se face referire în acest articol, o reprezintă folosirea serviciilor Web, care pot fi accesate mai ușor de utilizatorul mobil pentru a-i fi satisfăcute anumite necesități de informare punctuale. În acest sens, se prezintă o aplicație dezvoltată de autori, care furnizează cursul valutar preluat de pe două site-uri diferite, primul dintre site-uri oferind această informație în mod semistructurat (HTML), iar cel de-al doilea site având o formă structurată a datelor (XML). Informația este furnizată utilizatorului mobil prin intermediul unui serviciu Web.

Keywords:
utilizator mobil, conținut Web, PDA, servicii Web.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Emil STĂNESCU, Ileana STĂNESCU, "Methods of information extraction from the Web Content and its provision to the mobile user", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 165-172, 2006.