Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Integrated multimedia system for access to the multicultural thesaurus of the areas inhabited by Romanians, as an integral part of the European culture – eBiMuz

Laura CIOCOIU, Liliana CONSTANTINESCU, Dragoș SMADA, Ionuț PETRE, Dragoș BARBU

Abstract:

Lucrarea prezintă portalul eBiMuz, un sistem integrat multimedia, care oferă cetățenilor servicii gratuite de informare și documentare, precum și satisfacerea cerințelor prioritare privind îmbunătățirea funcționării sistemului social. Acesta dispune de o paletă largă de servicii online, specifice Societății Informaționale în România și străinătate. Portalul utilizează potențialul oferit de TI&C, domeniu ce antrenează societatea într-o nouă revoluție informațională în care accesul, achiziția, stocarea, procesarea, transmisia, diseminarea și utilizarea datelor și informațiilor joacă un rol decisiv, conducând la schimbări majore în toate domeniile. Unul din factorii importanți pentru trecerea la Societatea Informațională integrată (constă în folosirea integrată, masivă și generalizată a mijloacelor de procesare a informației și comunicațiilor în toate domeniile vieții economico-sociale, de la producția materială la domeniile serviciilor, ale administrației, până la activitățile artistice și serviciile pentru cetățean) îl constituie elaborarea de sisteme informatice destinate diversificării oportunităților oferite de societatea bazată pe cunoaștere.
În acest context, Internetul reprezintă o realitate tehnologică, subordonată procesului de globalizare, capabil să dinamizeze informarea, instruirea și comunicarea, și un mediu de interacțiune cu implicații sociale dintre cele mai profunde. Impactul social asupra teritoriului cibernetic înseamnă, în primul rând, o raportare a fenomenelor și relațiilor virtuale la prevederile constituționale ale statelor democratice și dezvoltarea serviciilor electronice.

Keywords:
tezaur multicultural, educație, cultură, servicii online (informare, documentare), bază de date relațională, server, tehnologia informației și comunicațiilor (TI&C), Societate informațională integrată.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Laura CIOCOIU, Liliana CONSTANTINESCU, Dragoș SMADA, Ionuț PETRE, Dragoș BARBU, "Integrated multimedia system for access to the multicultural thesaurus of the areas inhabited by Romanians, as an integral part of the European culture – eBiMuz", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 57-72, 2006.