Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Functional architectures for the design and integration of semantics-based services

Alexandra GĂLĂTESCU, Radu ILIESCU, Victor POPA, Aurelia COSMESCU, Taisia GRECEANU, Cristian NEICU

Abstract:

Lucrarea prezintă cerințele funcționale și arhitecturale pentru realizarea (în cadrul proiectului CEEX ‘SEM-A2B’) a unui sistem care are ca obiectiv cooperarea între furnizori de servicii (FS) și integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. În lucrare, sunt tratate separat cerințele și arhitectura funcțională pentru proiectarea serviciilor și proceselor, față de cele pentru integrarea și execuția acestora. Propunerile arhitecturilor funcționale pentru cele două platforme au în vedere integrarea tehnologiilor specifice Web-ului semantic. Sunt descrise succint instrumentele de bază ale platformelor de proiectare și execuție ale serviciilor și proceselor, precum și modul de utilizare a acestor instrumente.

Keywords:
proiectarea, integrarea și execuția serviciilor, servicii Web, arhitecturi bazate pe servicii Web.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Alexandra GĂLĂTESCU, Radu ILIESCU, Victor POPA, Aurelia COSMESCU, Taisia GRECEANU, Cristian NEICU, "Functional architectures for the design and integration of semantics-based services", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 87-96, 2006.