Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Concepts, approaches and instruments in the design of virtual industrial enterprises

Vladimir FLORIAN, Mădălina ZAMFIR, Florea DINCĂ

Abstract:

Lucrarea de față prezintă unele aspecte ale cercetărilor desfășurate până în prezent în cadrul Proiectului de Cercetare de Excelență „ORGVIRT”. Obiectivul cercetărilor din fazele încheiate, a constat în elaborarea unui cadru conceptual și metodologic care să poată oferi fundamentul pentru elaborarea de sisteme informatice și produse program pentru managementul întreprinderilor virtuale industriale.

Keywords:
întreprindere virtuală, model de referință, metodologie, ingineria întreprinderii, competențe de bază, selectarea partenerilor, optimizare, model de proces, proces de afaceri distribuit, limbaj de modelare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Vladimir FLORIAN, Mădălina ZAMFIR, Florea DINCĂ, "Concepts, approaches and instruments in the design of virtual industrial enterprises", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 79-86, 2006.