Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Cerințe și tendințe în integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri

Alexandra GĂLĂTESCU, Ileana TRANDAFIR

Abstract:

Lucrarea motivează utilizarea tehnologiilor specifice Web-ului semantic (ontologii și servicii Web) în cadrul unui proiect CEEX (SEM-A2B) care are ca obiectiv crearea unei infrastructuri pentru cooperarea între furnizori de servicii (FS) publice din România și pentru integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. Interoperabilitatea semantică a FS din România va fi posibilă prin cunostințe și vocabulare generale, în concordanță cu principiile și regulile de e-Government, românești și europene. Extensibilitatea infrastructurii cu tipuri noi de FS și facilitarea integrării și execuției unor tipuri noi de servicii și procese va fi posibilă prin refolosirea serviciilor și proceselor generice sau specifice FS și a șabloanelor aferente. Pentru atingerea celor două obiective anterioare, se vor defini ontologii și reguli de afaceri, pe două niveluri. Definirea uniformă a serviciilor și a cererilor de servicii pe baza conceptelor din ontologii va avea ca efect îmbunătățirea interfeței utilizatorilor (atât proiectanți cât și solicitanți de servicii) și optimizarea descoperirii serviciilor pe baza cererilor solicitanților.

Keywords:
e-Guvernare, servicii Web, ontologii formale.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Alexandra GĂLĂTESCU, Ileana TRANDAFIR, "Cerințe și tendințe în integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 97-104, 2006.