Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Activity monitoring for the prevention and elimination of the effects of natural disasters and industrial accidents

Aurel Mihai STĂNCULEASA, Maria MOȘULEȚ

Abstract:

Lucrarea prezintă principalele aspecte ale monitorizării activităților de prevenire și înlăturare a efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale, care impun necesitatea realizării unui produs informatic destinat asistării factorilor de decizie în domeniul managementului situatiilor de urgență. Soluția aleasă de autori constă într-un sistem informatic distribuit ierarhic și geografic, care, prin componentele sale, să contribuie la eficientizarea utilizării resurselor disponibile și la creșterea actului decizional în gestionarea situațiilor ocazionate de dezastre și în luarea măsurilor pentru reducerea potențialității acestora. Lucrarea prezintă de asemenea principalele caracteristici ale acestui sistem informatic.

Keywords:
situație de urgență, dezastre, sistem informatic distribuit, baze de date distribuite.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Aurel Mihai STĂNCULEASA, Maria MOȘULEȚ, "Activity monitoring for the prevention and elimination of the effects of natural disasters and industrial accidents", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 155-164, 2006.