Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


A model for agricultural production planning that includes climate-related, market-related and environmental risks

Marius RĂDULESCU, Constanța Zoie RĂDULESCU

Abstract:

În articol se prezintă alături de preocupări existente pe plan internațional în domeniul modelării matematice în agricultură, un model matematic de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului. Modelul prezentat este un model de programare matematică multicriterială stocastică. El are la bază idei din teoria portofoliilor. În scopul protecției mediului și evident al sănătății oamenilor, se consideră două niveluri: nivelurile maxim admisibile și nivelurile dezirabile de aplicare a fertilizatorilor/pesticidelor. Modelul consideră penalități proporționale cu depășirea nivelelor dezirabile de aplicare a fertilizatorilor/pesticidelor. Diverse variante și cazuri particulare ale modelului prezentat sunt discutate.

Keywords:
agricultură durabilă, protecția mediului, modele matematice, programare stocastică, programare multicriterială, risc.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Marius RĂDULESCU, Constanța Zoie RĂDULESCU, "A model for agricultural production planning that includes climate-related, market-related and environmental risks", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 139-146, 2006.