Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 3, 2006


Multistatus Arrangement of Collectivity Components Software

Ion IVAN, Daniel MILODIN

Abstract:

Se prezintă un algoritm pentru ierarhizarea elementelor unei colectivități, funcție de mai multe criterii și software aferent. Se definește o colectivitate, respectiv Societatea Informațională în anul 2004 și caracteristicile ce stau la baza ierarhizării ei, prin implementarea unui set de patru indicatori. De asemenea, este analizată stabilitatea structurilor multirang, ce au la bază un număr variabil de criterii de ierarhizare. Se dezvoltă problematica dezvoltării structurilor de agregări de criterii și se analizează stabilitatea acestora.

Keywords:
ierarhizare multicriterială, software pentru agregare, criterii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion IVAN, Daniel MILODIN, "Multistatus Arrangement of Collectivity Components Software", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 59-68, 2006.