Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 3, 2006


Business Process Management between Public Institutions based on Service Oriented Applications (SOA)

Maria MOISE

Abstract:

În contextul extinderii UE și a unei cooperări mai strânse la nivelul acesteia, instituțiile la nivel european, regional și național se vor confrunta cu probleme care vizează schimbul eficient de informații, coordonarea diverselor activități și obținerea informației în timp util. Pentru a rezolva problemele de mai sus, articolul prezintă o soluție generală pentru managementul proceselor de business într-un mod eficient, care poate fi extinsă și aplicată dincolo de granițele instituțiilor publice.
În acest context, lucrarea propune crearea unui model cadru pentru procesele de business între instituții, bazat pe aplicații orientate pe servicii, în care logica de business este dirijată de servicii WEB standard. Pe baza acestui model, se va realiza un sistem informatic flexibil, care va verifica posibilitatea integrării unor abordări diferite ale cooperării între instituții. Sistemul va fi în concordanță cu arhitectura “IDABC – Interoperable Delivery of pan-European e-Government Services to Administrations, Businesses and Citizens” și cu “European Interoperability Framework”.
Sistemul va contribui la dezvoltarea serviciilor e-Gonvernment pan-europene și va fi utilizat în administrațiile publice.

Keywords:
business process, servicii Web, e-Government, interoperabilitate, schemă de proces.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Maria MOISE, "Business Process Management between Public Institutions based on Service Oriented Applications (SOA)", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 45-50, 2006.