Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 3, 2006


Applications and Services for Valorization of Folkloric Inheritance Contained in Sound Archives using Multimedia Technologies – ARSONET

Dora COARDOȘ, Vasile Constantin COARDOȘ, Cornelia – Ioana LEPĂDATU, Ioan Alexandru MARINESCU

Abstract:

În acest articol, este prezentat un sistem de “Aplicații și servicii de valorificare a patrimoniului folcloric din arhive sonore, prin tehnologii multimedia” – ARSONET, care este rezultatul unui proiect de cercetare din cadrul Programului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare – CERES. Sistemul oferă:

  • constituirea fondului principal de informație, destinat prezentării basmelor (un număr de variante pentru fiecare basm, înregistrări audio ale narațiunilor, desene și imagini, eventual secvențe de film);
  • colectarea datelor asociate noțiunilor cuprinse în narațiunea basmelor (explicarea regionalismelor și cuvintelor vechi, prezentarea obiceiurilor menționate, a portului popular al regiunii, a specificului arhitecturii rurale, a obiectelor casnice, a unor cântece etc.);
  • elaborarea unor prezentări specializate, rezumative, a informației de mai sus, într-o formă accesibilă vârstei tinere;
  • organizarea materialului informativ într-o structură favorabilă procesului de citire neliniară, facilitat de utilizarea calculatorului și a interfețelor pentru accesarea resurselor multimedia;
  • un CD-ROM cu basme românești, destinat pieței și instituțiilor de educație culturală.

Keywords:
tehnologii multimedia, folclor, basm popular, sistem educațional, Internet, pagini Web.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dora COARDOȘ, Vasile Constantin COARDOȘ, Cornelia – Ioana LEPĂDATU, Ioan Alexandru MARINESCU, "Applications and Services for Valorization of Folkloric Inheritance Contained in Sound Archives using Multimedia Technologies – ARSONET", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 13-24, 2006.