Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 2, 2006


The Orthogonality of the Arabic numbers and of the Latin alphabet using the Net Differences

Ion IVAN, Daniel MILODIN

Abstract:

Se definește conceptul de ortogonalitate a textelor. Se construiesc două sisteme de referință, folosite pentru studiul ortogonalității. Se studiază ortogonalitatea alfabetului latin și a cifrelor arabe. Se prezintă și se aplică un algoritm pentru determinarea ortogonalității pe baza sistemului de reprezentare. Algoritmul este implementat într-un produs software ale cărui rezultate sunt prezentate în lucrare.

Keywords:
ortogonalitate, alfabet, metrici, sistem de referință.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion IVAN, Daniel MILODIN, "The Orthogonality of the Arabic numbers and of the Latin alphabet using the Net Differences", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 69-80, 2006.