Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 2, 2006


Modelling of High Complexity Systems with Applications

Florin STĂNCIULESCU

Abstract:

Sistemele de mare complexitate constituie o provocare pentru orice specialist. Cu atât mai mult modelarea unui astfel de sistem poate pune probleme, uneori insurmontabile, sistemiştilor. De aceea, cartea de față poate fi privită în egală măsură ca o provocare şi un eveniment editorial. Un exemplu de sistem de mare complexitate este Universul care este, de fapt, un sistem de complexitate infinită. Mai aproape de capacitatea de analiză a omului sunt sistemele naturale/ecologice, sistemele electroenergetice interconectate, sistemele industriale, sistemele de telecomunicații, sistemele macroeconomice şi enumerarea poate continua. Obiectul lucrării este fundamentarea modelării matematico-euristice, sinteză a modurilor de abordare cantitativă şi calitativă a sistemelor de mare complexitate. În acest domeniu, există importante preocupări şi realizări semnificative pe plan mondial, dar soluțiile sunt, încă, departe de a fi standardizate, fiind deschise perfecționărilor atât în plan teoretic, cât şi aplicativ. Necesitatea aprofundării cercetărilor în domeniul modelării sistemelor de mare complexitate este determinată, pe de o parte, de cerințele obiective de creştere a calității şi performanțelor soluțiilor pentru aceste sisteme, iar pe de altă parte, de cerința de a elabora aplicaţii robuste, asigurând reducerea costurilor şi duratelor activităților de proiectare și de realizare a acestor sisteme. Autorul lucrării a fost direct implicat şi confruntat, o lungă perioadă din activitatea sa, cu aspecte concrete din domeniu (dintre care putem cita modelarea şi simularea unor sisteme industriale, sisteme energetice, sisteme de comunicații, sisteme economice şi sociale, sisteme ecologice).

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin STĂNCIULESCU, "Modelling of High Complexity Systems with Applications", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 85-86, 2006.