Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 2, 2006


Cayley Graphs – Another Way of Representing Orthogonal Networks

Cristian LUPU

Abstract:

Definiția rețelelor ortogonale se bazează pe relațiile spațiale logice între noduri. În acest articol ne propunem să definim relațiile între nodurile unei rețele ortogonale cu ajutorul teoriei grupurilor. Relațiile între noduri sunt generatorii care conduc la grafuri Cayley. Generatorii sunt, de exemplu, transpozițiile sau ciclurile care dau un sens logic simetriei de translație sau de rotație. Așa cum am fundamentat definirea rețelelor ortogonale pe relațiile spațiale logice ne vom baza pe relațiile de simetrie logică pentru a le reprezenta ca grafuri Cayley.

Keywords:
Localitate de grup, graf Cayley, interconectare, globalitate, granularitate

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian LUPU, "Cayley Graphs – Another Way of Representing Orthogonal Networks", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 5-14, 2006.