Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 2, 2006


A Ramsey Growth Model

Neculai ANDREI

Abstract:

Prezentăm modelul de creștere economică Ramsey, precum și reprezentarea și solutia acestuia în limbajul GAMS.

Keywords:
Ramsey, creștere economică, GAMS.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Neculai ANDREI, "A Ramsey Growth Model", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 15-20, 2006.