Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 1, 2006


The Evolution of Intelligent Transport Systems

Gabriela Rodica HRIN

Abstract:

Obiectivul urmărit în scrierea articolului a fost oferirea unei prezentări relativ uniforme asupra evoluției din ultimii ani a procesului de realizare a sistemelor inteligente de transport în diferite regiuni geografice, vizând cu prioritate aspecte referitoare la politici, obiective urmărite și rezultate remarcabile. Regiunile geografice considerate au fost Statele Unite ale Americii, Canada, Asia, Australia, Africa de Sud, Japonia și Europa. O abordare mai detaliată a rezultatelor obținute a fost făcută la nivelul Europei în primul rând pentru că integrarea României impune o cunoaștere mai detaliată a direcțiilor de acțiune și a trendului tehnologic, de dezvoltare și respectiv de implementare a sistemelor inteligente de transport. Au fost abordate elemente definitorii privind optimizarea managementului serviciilor de transport intermodal, integrarea canalelor de transport, standarde pentru transportul multimodal, sistemul Siemens GSM-R, identificarea automată a vehiculelor utilizând tehnologia RFID, sistemul de transport strategic iMove, sistemele ATLAS, HITERM și EIRENE.

Keywords:
sistem inteligent de transport, politici, obiective, direcții de acțiune, transport intermodal, transport multimodal, tehnologii, proiecte europene, regiuni geografice.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, "The Evolution of Intelligent Transport Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 35-58, 2006.