Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 1, 2006


System for Business Processes Modelling Across Organizations – SIBPA

Victor POPA, Liliana CONSTANTINESCU

Abstract:

Lucrarea prezintă un sistem flexibil pentru modelarea, execuția și monitorizarea proceselor de business din diverse domenii de activitate (business, administrație, industrie, financiar, sănătate etc.) bazat pe servicii Web. Sistemul pune la dispoziția utilizatorilor (proiectanți de procese, manageri de procese, executanți în cadrul proceselor) instrumente adecvate pentru eficientizarea muncii lor. Astfel, proiectanții de proces utilizează editorul de procese, pentru a proiecta în mod grafic diagrama procesului, care este un graf orientat de task-uri ce conține ca noduri task-uri manuale, task-uri automate, servicii Web. Managerii de procese utilizează instrumentele de monitorizare pentru a superviza execuția proceselor, iar utilizatorii executanți în cadrul proceselor utilizează instrumentele pentru execuția task-urilor manuale.

Keywords:
procese de business, servicii Web, rețele Petri, interoperabilitate între servicii, modelare procese.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Victor POPA, Liliana CONSTANTINESCU, "System for Business Processes Modelling Across Organizations – SIBPA", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 9-14, 2006.