Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 1, 2006


e_MEDITUR: A Tool for the Provision of Online Information and Reservation Services in Tourism and Medical Recovery in the Romanian Health Resorts

Laura CIOCOIU, Liliana CONSTANTINESCU, Dragoș SMADA, Ionuț PETRE, Dragoș BARBU

Abstract:

Lucrarea de față prezintă un instrument software (portal), e_Meditur, destinat furnizării de servicii online, către cetățeni, în domeniul turismului și asistenței medicale de recuperare în stațiuni balneare și de odihnă, rezervare bilete și plată prin rețeaua Internet. e_Meditur face parte din generația de instrumente software, care utilizează cele mai noi concepte și metode TIC, inclusiv de inițiere profesionistă asistată de calculator, în vederea promovării și gestionării ofertelor agenților din domeniu, rezervări și plăți online. Acesta asigură achiziția, gestionarea și stocarea datelor și informațiilor în baza de date relațională proprie, procesarea lor în vederea generării automate a unei soluții optime, în funcție de cerințele cetățenilor ca principali utilizatori, precum și rezervarea și plata online, prin rețeaua Internet. La cererea utilizatorilor, se pot genera documente doveditoare a acestor servicii (confirmări etc.). Datele și informațiile sunt capturate în timp real, transferul acestora este instantaneu de la și către utilizator, iar gestionarea acestui flux se realizează prin mijloace eficiente, la cel mai înalt grad de securitate: e_Meditur este un portal care realizează integrarea de servicii specifice domeniului, capabil să adauge valoare acestora.
Instrumentul e_Meditur este realizat ca un software de aplicație performant, specializat, într-o concepție unitară, integrată și ierarhizată, cu facilități importante privind interactivitatea și posibilitatea de înglobare a unor servicii ce se pot dezvolta ulterior, conferindu-i caracteristica de sistem deschis, ce evoluează o dată cu realitatea pe care o modelează.
Informatizarea domeniului abordat, necesitate incontestabilă a perioadei actuale de dezvoltare a țării și integrarea acesteia în Uniunea Europeană, a impus dezvoltarea unui astfel de instrument care face posibilă adaptarea la practicile comunitare, trecerea de la nivelul tradițional (clasic) de informare a cetățenilor, rezervare și plată, la nivelul procesării online a datelor, rezervare și plată, prin rețeaua Internet.

Keywords:
turism balnear, turism de recreere, asistență medicală, servicii (informare, rezervare și plată) online, bază de date relațională, server, tehnologia informației și comunicațiilor (IT&C), pagini și subpagini html, modele matematice.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Laura CIOCOIU, Liliana CONSTANTINESCU, Dragoș SMADA, Ionuț PETRE, Dragoș BARBU, "e_MEDITUR: A Tool for the Provision of Online Information and Reservation Services in Tourism and Medical Recovery in the Romanian Health Resorts", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 19-34, 2006.