Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 1, 2006


Coloured Bigraphs for the Field of Transportation

Nicolae BORDEA, Vasilica BORDEA

Abstract:

O rețea Petri de transport, descrisă de graful rețelei (sau matricea de referință) și marcajul rețelei, ale cărei arce și mărci primesc atribute de culoare, devine un bigraf colorat. Matricele Pre, Post și de incidență sunt matrice celulare, vectorii de culoare substituind elementele matricelor corespunzătoare din bigraful necolorat. Rețelei Petri de transport colorate i se asociază vectorul de marcaj color. Ecuația fundamentală a rețelei colorate permite calculul prin recurență al vectorilor de marcaj pe baza marcajului inițial și a matricei de incidență. Evoluția unui submarin într-un canal navigabil, în regim de imersie și de suprafață este modelată printr-un bigraf colorat de transport.

Keywords:
sisteme cu evenimente discrete, rețea Petri, bigraf colorat de transport.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae BORDEA, Vasilica BORDEA, "Coloured Bigraphs for the Field of Transportation", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 59-64, 2006.