Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 3, 2005


To a Definition of the Group Locality: Symmetry Measures

Cristian LUPU

Abstract:

Datorită progresului tehnic, a devenit posibil un nou tip de calcul: calculul bazat pe locație (location-aware sau location-based computing). Acest tip de calcul a făcut posibile aplicații care își determină locația și își modifică parametrii, interfețele utilizator și funcțiile în acord cu locația. Preocupările noastre privind localitatea rețelelor aparțin acestei probleme. Localitatea de interconectare este comportarea rețelei în jurul origınii și este înțeleasă, în primul rând, ca vecinătate. Localitatea de grup, pe care încercăm să o definim în acest articol, este un alt punct de vedere asupra localității rețelelor. În timp ce definițiile mai vechi ale localității de interconectare se bazează pe distanța logică între nodurile unei anumite structuri și apoi pe anumite reguli de structurare, definiția dată acum localității se bazează pe anumite proprietăți ale unui grup (ca structură matematică) de noduri, cum sunt simetriile care împart, partajează grupul. În loc să ne bazăm pe distanțele logice între noduri, sintetizăm rețeaua pe anumite reguli de structurare, cum sunt proprietățile de (sub)grup. Localitatea de grup pune proprietățile, un principiu constructiv, sintetic, înaintea distanțelor, un principiu analitic, care este legat de localitatea de interconectare. Distanțele logice dispar în localitatea de grup, care își va etala mai întâi proprietățile. Localitatea de grup este, astfel, un pas înainte din punct de vedere calitativ față de localitatea spațială fie ea structurală sau funcțională, bazată pe distanța logică.

Keywords:
interconectare, grup, simetrie, graf Cayley, localitate de grup, globalitate, localitate de interconectare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian LUPU, "To a Definition of the Group Locality: Symmetry Measures", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(3), pp. 64-69, 2005.