Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 3, 2005


Maximization for Maritime Transport Networks

Vasilica BORDEA, Radu ANGHEL

Abstract:

În lucrare sunt prezentate rezultatele testării prin simulare pe calculator a unor procedee propuse pentru alegerea traseului și evaluarea costului transportului pe una din rutele alese pe baze euristice. Scopul aplicațiilor din acest paragraf este de a face posibilă o comparație între modelele grafo-analitice (de tip Ford și RPt) utilizate în reprezentarea și optimizarea rețelelor de transport maritim. Sunt testate facilitățile oferite de cele două tipuri de metode în privința reprezentării grafice a evoluțiilor în desfășurarea procesului de transport și a dezvoltării instrumentelor grafice de interacțiune dintre utilizator și calculator, pe parcursul procesului de simulare și optimizare a sistemului de transport.

Keywords:
rețele Petri de transport, rețele Ford, bigrafuri colorate, optimizare, sisteme de navigație și transport maritim

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Vasilica BORDEA, Radu ANGHEL, "Maximization for Maritime Transport Networks", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(3), pp. 5-14, 2005.