Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 3, 2005


Educational Robot System for Navigation

Mihaela M. OPREA, Nicolae ALDEA

Abstract:

Testarea eficienței diferiților algoritmi de navigare, de invățare automată, aplicați în domeniul roboticii mobile implică primul pas în utilizarea unor sisteme robot de tip educațional, urmând ca într-o etapă ulterioară algoritmii să fie testați pe sisteme robot comerciale. Lucrarea prezintă un sistem robot educațional, ROBO, destinat navigării într-un mediu interior necunoscut, care este utilizat cu precădere pentru testarea algoritmilor specifici inteligenței artificiale.

Keywords:
navigare, robot mobil, algoritmi de navigare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela M. OPREA, Nicolae ALDEA, "Educational Robot System for Navigation", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(3), pp. 15-20, 2005.