Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 3, 2005


Alphabet Orthogonality

Ion IVAN, Daniel MILODIN, Marius POPA

Abstract:

Se defineşte conceptul de ortogonalitate a textelor. Sunt evidențiate structurile sintactice care formează entitățile text. Pentru alfabetele considerate în analiza ortogonalității, se construieşte un sistem de referință. Măsura în care simbolurile alfabetelor cifrelor romane, slav și grec sunt diferite este evidențiată prin intermediul metricilor de ortogonalitate. De asemenea, se prezintă și se aplică un algoritm de cuantifīcare a ortogonalității. Implementarea algoritmului are loc într-un produs software, rezultatele obținute din rularea sa fiind prezentate în cadrul lucrării.

Keywords:
ortogonalitate, alfabet, metrici, sistem de referință.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion IVAN, Daniel MILODIN, Marius POPA, "Alphabet Orthogonality", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(3), pp. 41-56, 2005.