Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 3, 2005


A PKI Analysis – Complete Protection of Just Another Security Scheme?

Cristian MARINESCU, Nicolae VOICU

Abstract:

Comunicația prin intermediul rețelelor de calculatoare a luat amploare în ultimul timp, dar fără a ține seama de necesitatea tot mai mare de securitate a diverselor aplicații. Protocolul TCP/IP, ce stă la baza acestei revoluții, a facilitat dezvoltarea rapidă, dar ideea de securitate a avut, de cele mai multe ori de suferit, fiind nu de puține ori în contradicție cu scopul declarat al comunicației libere. Tehnologii diverse și-au făcut apariția cu promisiunea de a realiza o siguranță absolută, în încercarea de a acoperi acest gol de securitate. Infrastructurile cu chei publice sunt o tehnologie relativ nouă, ce se bazeazä pe criptografia asimetrică și oferă diverse servicii în încercarea de a rezolva diverse probleme de securitate. Scopul articolului de față este de a realiza un studiu sumar al PKI, dar, mai ales, de a analiza, într-un mod cât mai realist posibil, problemele cu care se confruntă această tehnologie. A vedea doar beneficiile aduse de PKI, care de altfel nu pot fi tăgăduite, nu imbunătățește în nici un caz siguranța, subminând doar ideea de securitate si de încredere în această tehnologie.

Keywords:
certificate, PKI, securitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian MARINESCU, Nicolae VOICU, "A PKI Analysis – Complete Protection of Just Another Security Scheme?", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(3), pp. 21-28, 2005.