Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 2, 2005


Service Provision Platform to Support Multimodal Interaction in Nomadic Supply Chain Environments – HERMES

Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL, Adrian DAVID, Mihaela TOMESCU

Abstract:

În cadrul proiectului „Platforma de furnizare servicii pentru sprijinirea interacțiunii multimodale între mediile în continuă evoluție ale lanțului de furnizare produse – HERMES”, ICI, în calitate de partener al consorțiului proiectului, a creat, utilizând cele mai noi tehnologii Web și tehnologii mobile 2,5/3 G, o platformă experimentală multimodală pentru sprijinirea dezvoltării în cascadă a afacerilor electronice bazate pe modelul B2B (business-to-business) și a practicilor de afaceri specifice lanțului de furnizare produse.

Keywords:
Platformä multimodală de furnizare servicii electronice, comerț electronic (e-commerce), business electronic (e-business), business-to-business (B2B), business-to-commerce (B2C), servicii la cerere, acces multimodal la servicii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL, Adrian DAVID, Mihaela TOMESCU, "Service Provision Platform to Support Multimodal Interaction in Nomadic Supply Chain Environments – HERMES", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 81-88, 2005.