Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 2, 2005


Joint Time – Frequency Analysis from Cohen’s Class

Cătălin DUMITRESCU

Abstract:

În acest articol sunt abordate câteva elemente de analiză bidimensională a semnalelor, în scopul identificării parametrilor acestuia, utilizând reprezentările pătratice din clasa Cohen. Acestea permit analiza semnalelor, urmărind două grade de libertate (timpul și frecvența) în distribuirea energiei semnalului de-a lungul axelor timp și, respectiv, frecvență, conducând la unele concluzii privind structura instantanee a semnalului studiat. Mai întâi, sunt introduse transformările bidimensionale din clasa Cohen, evidențiindu-se unele proprietăți remarcabile, apoi o atenție specială este acordată transformatei Wigner-Ville și derivatelor sale, obținute prin filtrare și netezire. În final, sunt prezentate funcțiile nucleu, specifice transformatelor din clasa Cohen, ca de exemplu spectrograma.

Keywords:
clasa Cohen, analiza Wigner-Ville, spectrograma, funcția nucleu.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cătălin DUMITRESCU, "Joint Time – Frequency Analysis from Cohen’s Class", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 39-56, 2005.