Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 4, 2004


Information System Portfolio

Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL, Adrian DAVID

Abstract:

Domeniul transporturilor reprezintă ținta unor cercetări și dezvoltări tehnologice, efectuate în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București, în colaborare cu alte unități de cercetare sau centre universitare din țară și, respectiv, din străinătate și cu agenți economici implicați direct în desfășurarea diferitelor moduri de transport. In prima fază, cercetările s-au axat pe domeniul transportului rutier, ulterior, ele abordând și transportul naval și cel multimodal, sprijinind crearea de sisteme inteligente de transport. Primele cercetări naționale privind utilizarea tehnologiilor informaționale, de comunicație și electronice în domeniul transportului multimodal de marfă au fost lansate și coordonate de ICI. Un alt domeniu considerat țintă pentru cercetări și dezvoltări tehnologice, efectuate în ICI, este domeniul medical. Din multitudinea de subdomenii conținute de acesta, activitatea medicală, desfășurată într-un spital, a constituit domeniul țintă al unuia din sistemele realizate. Domeniul comerțului, cel al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și procesul de standardizare au reprezentat problematica abordată printr-o serie de sisteme informatice, realizate printr-un proces inovativ, de cercetare și dezvoltare tehnologică. În cele ce urmează, sunt prezentate, la nivel de tip de program de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică, o serie de cercetări și dezvoltări tehnologice direcționate spre domeniile transport, medicină, comerț și standardizare, evidențiindu-se cadrul de realizare, rezultatele obținute, parteneriatele în cadrul cărora s-au obținut și diplome, cu ocazia unor expoziții sau concursuri de evaluare a rezultatelor activității de cercetare.

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL, Adrian DAVID, "Information System Portfolio", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(4), pp. 5-51, 2004.