Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 1, 2004


Vectors of the Knowledge Society*

Doina BANCIU

Abstract:

Articolul prezintă preocupările Uniunii Europene pentru asigurarea accesului la informația digitală a tuturor cetățenilor și, implicit, pentru formarea unei culturi a informației și comunicării. Sunt prezentate, succint, documente ale Uniunii Europene și obiectivele lor principale. În partea a doua a articolului, se aduce o contribuție nouă în definirea vectorilor Societății Cunoașterii. Astfel, alături de vectorii tehnologici și funcționali, autoarea propune definirea vectorului informațional, ca vector de legătură între cei amintiți anterior.

Keywords:
cultura informației, cetățean, Societatea Cunoașterii, vectori tehnologici, vectori funcționali.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Doina BANCIU, "Vectors of the Knowledge Society*", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 5-8, 2004.