Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 1, 2004


Evaluation Criteria for the Quality of Free Information Accessible on the Internet

Hermina G.B. ANGHELESCU

Abstract:

Internetul reprezintă o rețea globală cu o creștere exponențială. Date statistice despre resursele accesibile pe Internet și utilizatorii acestora sunt prezentate în context internațional în lumina studiilor efectuate în anii 2002 și 2003. Articolul prezintă zece criterii de evaluare a calității resurselor informative cu acces liber, prezente pe Internet: 1) identitatea și autoritatea creatorului informației, 2) scopul cu care a fost creată informația, 3) acuratețea și exactitatea informației, 4) obiectivitatea informației, 5) amploarea informației, 6) actualitatea informației, 7) densitatea informației, 8) reclamele publicitare, 9) interactivitatea și rapiditatea site-ului și 10) accesibilitatea. Sunt sugerate considerente practice pentru facilitarea emiterii unei judecăți de valoare, în legătură cu calitatea informației accesibile în mod gratuit pe Internet.

Keywords:
Internet, regăsirea informației, evaluarea calității informației, utilizatori de resurse Internet, creatori de resurse Internet, web sites.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Hermina G.B. ANGHELESCU, "Evaluation Criteria for the Quality of Free Information Accessible on the Internet", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 55-61, 2004.