Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 4, 2003


Smartcard Authentication

Laura CIOCOIU, Cristian PARASCHIV

Abstract:

Lucrarea de față descrie un sistem de autentificare prin smartcard necesar în dezvoltarea unui serviciu de utilitate publică prin introducerea autentificării utilizatorului în relația cu agenții economici și administrația publică prin intermediul smartcardurilor în ideea securizării ascestui serviciu.

Keywords:
smartcard, securizare, arhitectură client/server ierarhizată, criptare, protocol SSL.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Laura CIOCOIU, Cristian PARASCHIV, "Smartcard Authentication", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(4), pp. 42-47, 2003.