Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 4, 2003


Application of the Interior Point Method to Model Predictive Control

loan POPOVICIU

Abstract:

Algoritmul MRPI, prezentat în articol, este o generalizare a metodei punctului interior, care determină soluția unei probleme de programare pătratică. În modelele de reglare cu predicție, cu criteriu de performanță pătratic, se rezolvă, în mod repetat, probleme care se reduc la probleme de programare pătratică. Articolul urmărește modul în care o problemă de reglare cu predicție cu criteriu de performanță pătratic poate fi adusă la o problemă de programare pătratică, a cărei soluție să fie obținută cu un algoritm de tip MRPI.

Keywords:
reglare cu predicție, punct interior, programare pătratică.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
loan POPOVICIU, "Application of the Interior Point Method to Model Predictive Control", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(4), pp. 64-75, 2003.