Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 2, 2003


The Security in Wireless Networks Based on 802.11 Standard. Problems and Solutions. Evolutions of 802.11 Standard with Regard to Security Matters

Ștefan MOCANU

Abstract:

Articolul de față prezintă un aspect deosebit de important al comunicațiilor fără fir și anume, securitatea oferită de rețelele wireless, bazate pe standarde din familia IEEE 802.11. În prima parte, sunt descrise metodele implicite, de asigurare a securitäții oferite de standardul 802.11, problemele care pot să apară din folosirea exclusivă a acestor metode și câteva măsuri de contracarare a acelor probleme. În cea de a doua parte sunt prezentate standardele 802.IX 5i 802.11i, ambele reprezentând evoluții ale standardului 802.11 în sensul oferirii unei mai bune securități.

Keywords:
802.11, WLAN, protocoale, securitate, probleme de securitate, filtrarea adreselor MAC, WEP, SSID, algoritmul RC4, EAP, TKIP.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ștefan MOCANU, "The Security in Wireless Networks Based on 802.11 Standard. Problems and Solutions. Evolutions of 802.11 Standard with Regard to Security Matters", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 37-42, 2003.