Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 2, 2003


Arhitecturi hardware/software pentru sisteme de comunicație Wireless

Daniela SARU, Ștefan MOCANU

Abstract:

Dezvoltarea sistemelor de calcul mobile a determinat o extindere fără precedent a utilizării rețelelor de comunicație de tip wireless și, implicit. a componentelor hardware/software, dedicate operării în cadrul acestui domeniu. În acest context, atât activitatea de standardizare, cât și efortul de alegere a unei variante adecvate de implementare au devenit extrem de importante. Acest articol prezintă în sinteză cele mai importante standarde utilizate, în prezent, pentru arhitecturile destinate comunicațiilor wireless și oferă o analiză comparativă a celor mai importante caracteristici, cu exemple concrete de implementare.

Keywords:
comunicații wireless, standardizare, IEEE 802.11, Bluetooth, WAP, HiperLan, OpenAir, HomeRF, SWAP.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Daniela SARU, Ștefan MOCANU, "Arhitecturi hardware/software pentru sisteme de comunicație Wireless", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 30-36, 2003.