Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 4, 2002


An Evaluation of eBusiness Adoption in Romania

Ion Gh. ROȘCA, Ovidiu NICOLESCU, Irina ISAIC-MANIU, Cristian USCATU, Ileana TRANDAFIR

Abstract:

România se află într-un proces de convergență în plan economico-social către sistemul U.E. Dintre multitudinea de decalaje care trebuie recuperate, poate cel mai important este cel informaţional. Din acest motiv, este necesară schimbarea priorităților guvernamentale în gestionarea unor resurse financiare limitate. Dacă se doreşte ca România să nu rămână un satelit pe o orbită fixă, periferică țărilor dezvoltate, este necesară alocarea unor fonduri suplimentare realizării infrastructurii informatice şi educării populaţiei. În lucrare, se face o prezentare a stadiului realizării societății informaţionale, în general, şi a modului în care întreprinderile mici şi mijlocii – acest element integrator al marilor corporaţii în sistemul economiei naţionale – sunt cuprinse în procesul de informatizare.

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion Gh. ROȘCA, Ovidiu NICOLESCU, Irina ISAIC-MANIU, Cristian USCATU, Ileana TRANDAFIR, "An Evaluation of eBusiness Adoption in Romania", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 78-94, 2002.