Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 3, 2002


Agglomeration State of a Network

Cristian LUPU, Andrei HAGIESCU

Abstract:

Rețelele de interconectare sunt, de obicei, evaluate neglijând poziția originii. Articolul încearcă să reveleze aspecte interesante ale evaluării rețelelor, în special ale rețelelor neomogene, din punctul de vedere al localității de interconectare spațiale. Localitatea spațială este unul din cele mai cunoscute criterii pentru proiectarea topologică a rețelelor de interconectare, utilizate în sisteme paralele. Localitatea spațială, pe care am divizat-o în localitate structurală și în localitate funcțională, poate fi apreciată printr-o serie de mărimi începând cu vecinătăți, diametre și distanțe medii funcționale. Introducem în acest articol relieful unei rețele, măsurat prin curbe de nivel. Pe baza acestuia, definim stările de aglomerare, panta diametrului și panta distanței medii pentru a evalua localitatea.

Keywords:
rețele ortogonale, structuri hipergeneralizate, localitate de interconectare, relieful unei rețele, curbă de nivel, stare de aglomerație, panta diametrului, panta distanței medii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian LUPU, Andrei HAGIESCU, "Agglomeration State of a Network", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 24-30, 2002.