Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 2, 2002


QNX/CORBA/WINDOWS Distributed Real-Time Software Supervisor

Daniela SARU, Adrian PETCU

Abstract:

Lucrarea prezintă o parte dintre rezultatele activității de cercetare, desfășurate în cadrul unui proiect ce a avut drept scop studierea și implementarea mecanismelor de funcționare a unei întreprinderi virtuale, folosind ca instrument de integrare tehnologia middleware orientată obiect CORBA. Sistemul software, proiectat și implementat ca rezultat al cercetării, permite monitorizarea în timp real a unei celule flexibile de fabricație, de la distanță, prin intermediul oricărei rețele de comunicație ce utilizează protocol TCP/IP. Acest sistem înglobează module ce se execută pe platforme QNX (de timp real), atașate celulei flexibile de fabricație și module ce lucrează sub sistem de operare Windows, care permit utilizatorilor aflați la distanță să monitorizeze activitatea celulei prin intermediul unei interfețe utilizator ergonomice și cu facilități multiple.

Keywords:
întreprindere virtuală, celulă flexibilă de fabricație, arhitectură client/server, sisteme distribuite eterogene, timp real, QNX, middleware, CORBA, ORBACUS/E, monitorizare, comandă la distanță.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Daniela SARU, Adrian PETCU, "QNX/CORBA/WINDOWS Distributed Real-Time Software Supervisor", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(2), pp. 65-70, 2002.