Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 2, 2002


Linear Thermic Model for a Thermomicroscopy-Cell

Cristian DUMITRACHE

Abstract:

Vom prezenta în acest articol rezultatele identificării și generării unui model termic liniar pentru prototipul unei celule de termomicroscopie lucrând în intervalul de temperatura 10°- 120° C.
Rezultatele și concluziile vor servi pentru evaluarea ponderii diferitelor elemente constructive ale celulei în funcția de transfer termic, furnizând informații asupra caracteristicilor regulatorului numeric de temperatură și caracteristicilor produsului final.

Keywords:
Termomicroscopie, Funcție de transfer, Model liniar, Simulare Matlab.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian DUMITRACHE, "Linear Thermic Model for a Thermomicroscopy-Cell", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(2), pp. 13-18, 2002.