Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 1, 2002


Web Technologies: Virtual Museums

Laura CIOCOIU, Costin COȘOIU, Emil DICULESCU

Abstract:

Proiectul Tehnologii Web aplicate: muzee virtuale din România prezintă un model de generare a paginilor Web, ce compun muzeul virtual, organizate sub forma unei structuri ierarhice, pe baza unui șablon, suficient de general ca să acopere necesitățile diferite ale site-urilor diferitelor muzee. Paginile de Web, proiectate să lucreze cu orice set de date care respectă formatul șablon și să corespundă structurii bazei de date, sunt legate între ele printr-un site central de tip portal, care va fi optimizat în vederea regăsirii facile a informațiilor căutate.

Keywords:
site central de tip portal, servere Web Apache, baze de date MySQL, PHP – procesor de hypertext, generare cod html.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Laura CIOCOIU, Costin COȘOIU, Emil DICULESCU, "Web Technologies: Virtual Museums", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(1), pp. 23-29, 2002.