Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 1, 2002


The Technologies to Develop the Learning Virtual Environments Based on the Multimedia Methods and Techniques, Telematic Internet Tools and Problem Based Learning Pedagogic Methods

Maria MOISE, Petru Naianu BEDROS

Abstract:

Lucrarea “Tehnologii de realizare a mediilor virtuale de învățare, bazate pe metodele și tehnicile multimedia, telematică, instrumentele Internet-ului și metodele pedagogice de tip “Problem Based Learning” prezintă câteva tehnologii care pot fi folosite în realizarea mediilor virtuale de învățare. Tehnologia Web-ului, bazată pe “programarea în Web”, care include realizarea și folosirea instrumentelor de navigare (a browser-erelor), vitalizarea paginilor folosind applett-uri Java (programe independente, scrise în limbajul Java, care pot fi executate în afara browser-ului HotJava) sau obiecte bazate pe tehnologia ActiveX a Microsoft etc. reprezintă baza aplicațiilor de tip “client-server”. Pe baza conceptelor teoretice, descrise în lucrare, s-a realizat un sistem experimental, de tip “client-server”, destinat învățământului la distanță. Sistemul experimental conține: prezentarea instituției implicate în procesul educațional la distanță (structură, staff, administrație, noutăți, cercetare, planuri de învățământ în sistemul clasic), lista cursurilor la distanță, pagina pentru înregistrarea studenților, pagina pentru accesul autorizat al studenților/cursanților la cursuri etc. Sunt implementate 3 cursuri, iar pentru fiecare curs este prezentat un rezumat, tematica, room-chat-uri de discuții dintre studenți-studenți, profesor-student, module de tip “Evaluation Wizard” destinate pentru evaluarea/examinarea studenților, biblioteci virtuale cu aplicații/studii de caz, gata fabricate, și propuneri pentru proiecte de an sau de licență, prezența bibliotecilor virtuale cu medii de programare/produse demo utilizate pentru rezolvarea temelor de casă, biblioteci virtuale cu referințe bibliografice și alte materiale documentare, biblioteci cu modele de test, utilizate în examinarea online a studenților.
Pentru evidența studenților există o bază de date Acces temporară cu studenții înregistrați la cursurile la distanță și o bază de date Access permanentă cu studenții înscriși la cursuri.

Keywords:
tehnologia Web, aplicații client – server, medii de programare avansate, medii virtuale de învățare, tehnici multimedia, servere Web.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Maria MOISE, Petru Naianu BEDROS, "The Technologies to Develop the Learning Virtual Environments Based on the Multimedia Methods and Techniques, Telematic Internet Tools and Problem Based Learning Pedagogic Methods", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(1), pp. 42-52, 2002.