Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 1, 2002


Integration of GROUPWARE Prototypes and Products into Virtual Organizations Activity

Cristina NICULESCU

Abstract:

Lucrarea are ca subiect dezvoltarea sistemelor TIC de colaborare distribuită, pentru facilitarea activității organizațiilor virtuale. Primul capitol face o prezentare istorică a acestor sisteme, din perspedtivă tehnologică și umană. Tehnologiile suport și modelele aplicațiilor de rețea pentru colaborare sunt în plină evoluție. În viitor, aceste tipuri de produse vor putea susține organizațiile printr-un management eficient al cunoștințelor.
Sunt prezentate tipuri de instrumente actuale ale tehnologiei informaționale, serviciile, aplicațiile și categoriile de produse groupware, utilizate în reorganizarea afacerilor grupurilor virtuale. Utilizările instrumentelor software de colaborare sunt exemplificate pentru organizațiile virtuale ale firmelor internaționale, având funcții specifice pentru cele trei medii de cooperare: intranet, extranet și Internet. Limbajul XML a devenit cadrul de standardizare a comunicațiilor dintre sistemele de colaborare în Internet.
Încorporarea noilor tehnologii într-o organizație implică adaptarea organizației respective la aceste noi instrumente. Vor fi schimbări în cadrul structurilor organizaționale și a rolurilor lor, precum și a adaptării fluxului de lucru la capacitățile sporite de prelucrare și transmisie a informației. Organizațiile nu sunt văzute prin părțile lor componente, ci ca entități vii, dinamice cu multe din caracteristicile oamenilor,  care le formează. Nu o reorganizare impusă va fi viitorul model organizațional. ci, date fiind direcția (obiectivele care pot fi motivaționale) și câteva unelte IT de ajutorare, organizația respectivă își va găsi singură calea de remodelare.

Keywords:
HCI, CSCW, groupware, organizații virtuale, Internet, intranet, modele de comunicare, Management de cunoștințe (KM), multicast, management al fluxului de lucru

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristina NICULESCU, "Integration of GROUPWARE Prototypes and Products into Virtual Organizations Activity", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(1), pp. 53-66, 2002.