Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 4, 2001


Information System Vulnerability in the Internet Environment

Vasile BALTAC

Abstract:

Internet este, în devenire, cel mai mare sistem creat de om, un fenomen global și care accentuează globalizarea. Volumul de informație stocată și accesibilă pe Internet crește cu repeziciune. Aparent, rutările în acest ocean de informație ar apare dispersate. Cercetări recente arată, totuși, că se manifestă o concentrare a conectivității, că există caracteristici independente de scară și de autoorganizare. Ansamblul Internet fiind un sistem de sisteme care crește rapid și cu o infrastructură destul de puțin fiabilă cuprinde numeroase elemente de vulnerabilitate, care au generat preocupări pentru studierea acestora.
Elementele de vulnerabilitate pot fi evidențiate la nivel de micro- și macrosistem. La nivel de microsistem, complexitatea fiind suficient de mică, vulnerabilitatea este controlabilă. Vulnerabilitatea Internet la nivel macro este o consecință a arhitecturii sale ca rețea de elemente vulnerabile și a perturbărilor induse prin incidente. Creșterea incidentelor este exponențială. Principalul element actual de vulnerabilitate au devenit atacurile. Dezvoltarea afacerilor electronice de tip e-Business a introdus un nou nivel necesar de securitate, mult mai ridicat.
Din punct de vedere tehnic, viteza de creștere și mai ales timpul scurt nu au permis contracararea eficientă a influenței factorului uman în sporirea vulnerabilitătii Internet. Se pune justificat întrebarea dacă studiul organizării societății umane nu este o sursă de soluții pentru scăderea vulnerabilității? Asttel de soluții pot fi găsite prin analogia cu societatea umană. Aceasta a fost si ea confruntată, încă din fazele incipiente, cu problema vulnerabilității. Soluțiile găsite au fost diverse, de la construcții și comunități fortificate la folosirea de sisteme de alarmare eficiente. Nu mai este de mult o dilemă să decizi dacă se pun uși blindate la toate casele sau dacă se folosesc forțe de ordine eficiente. Societatea umană a optat de timpuriu pentru o organizare prin legi și reguli și instituții de aplicare a acestora. Lumea Internet va trebui să evolueze de la absența reglementării la reglementări naționale și globale. Reglementările pot reduce vulnerabilitatea cu costuri mai mici decât măsurile tehnice. Lumea Internet poate deveni globală, democratică și sigură și prin măsuri tehnice, dar mai ales, prin reglementări naționale și globale.

Keywords:
Internet, vulnerabilitate, securitate sistem, reglementări.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Vasile BALTAC, "Information System Vulnerability in the Internet Environment", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 12-16, 2001.