Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 3, 2001


The Upgrading of the Medical Services by Reengineering the Information System Typical to a Hospital (Pilot Organization: Elias Hospital) Making Use of the Information Technology and Communication (IT&C)

Gabriela Rodica HRIN

Abstract:

„Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informaţional, specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)” reprezintă denumirea proiectului care se derulează în cadrul contractului 70/1999 în programul RELANSIN.
Proiectul a fost lansat la solicitarea Fundaţiei familiei M. H. Elias adresată Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI şi se desfăşoară pe baza propunerilor aprobate de Consiliul Director al Fundaţiei şi a cerințelor formulate de cadrele medicale şi factorii de decizie din cadrul spitalului Elias.
Pe tot parcursul proiectului și, implicit, în realizarea modelului funcţional al sistemului ELIAS-HIS s-a urmărit atingerea următoarelor obiective:

Faza a patra a proiectului, intitulată “Realizare model funcţional” şi-a propus să realizeze următoarele obiective: experimentarea de soluții pentru realizarea modelului funcţional; elaborarea specificaţiei detaliate a componentelor selectate pentru a fi implementate în modelul funcțional; realizarea modelului funcțional; testarea funcţionalității modelului; elaborarea documențatiei de prezentare a modelului funcțional; elaborarea studiului de piaţă.
Documentaţia prezintă arhitectura unui sistem informatic integrat pentru spital, modelul funcţional, realizat şi testat în cadrul etapei a 4-a a procesului de cercetare şi dezvoltare, precum şi un studiu de piaţă cu evidențierea soluțiilor de informatică medicală, existente pe piață şi un plan de afaceri pentru valorificarea rezultatelor proiectului.

Keywords:
medicina, diagnostic, tratament, investigaţie, explorări, analize, medic, asistent medical, spital, comunicare electronică, Web server, XML, XSL, ASP, administrator al sistemului, reţea locală, Internet.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, "The Upgrading of the Medical Services by Reengineering the Information System Typical to a Hospital (Pilot Organization: Elias Hospital) Making Use of the Information Technology and Communication (IT&C)", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(3), pp. 51-54, 2001.