Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 3, 2001


The Automatic Generation of Inductive Learning Rules – Comparative Studies

Mihaela M. OPREA

Abstract:

Succesul unui sistem expert depinde în bună măsură de existența unei baze de cunoştinţe complete, coerente şi neredundante. Generarea regulilor din baza de cunoştinţe se poate realiza cu ajutorul algoritmilor de învăţare inductivă. Lucrarea prezintă un studiu comparative al aplicării unor astfel de algoritmi, de învățare inductivă, ID3, C4.5, ILA, DCL şi RITIO.

Keywords:
învățare inductivă, arbori de decizie, generarea regulilor, sistem expert.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela M. OPREA, "The Automatic Generation of Inductive Learning Rules – Comparative Studies", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(3), pp. 5-12, 2001.