Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 2, 2001


Advanced Modalities of Human-Computer Interaction

Cristina NICULESCU

Abstract:

Lucrarea prezintă câteva modalități evoluate ale interacțiunii om-calculator. Prima parte este dedicată sistemelor pentru interfețe inteligente; definirea lor, descrierea componentelor unui astfel de sistem şi amplasarea acestora într-un model generic funcțional. În partea a doua a lucrării, sunt oferite informaţii referitor la câteva direcţii de cercetare ale domeniului interfațării om-calculator: sisteme de interfaţă cu agenţi inteligenţi şi cele de interfață multimedia şi de realitate virtuală.

Keywords:
HCI, interfeţe inteligente om-calculator, interfețe adaptabile utilizator, model utilizator, comunicare multimodală, limbaj natural, sisteme de interfață cu agenţi inteligenţi, agent software personal, CSCW, sisteme multimedia (MM), sisteme de realitate virtuală (VR), VRML, Mbone, tehnologie PUSH.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristina NICULESCU, "Advanced Modalities of Human-Computer Interaction", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 87-51, 2001.